Change Management: Gode råd til succesfuld forandringsledelse - Metier

3. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Skab klarhed og retning

Dette er det tredje af fem gode råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse. En generel introduktion til rådene findes i artiklen “Arbejd effektivt med forandringsledelse“.

Skab klarhed og fokuseret retning

En forandring kan påvirke alle implicerede interessenter lige fra begyndelsen. For at vurdere effekterne af denne påvirkning er det gennem hele processen nødvendigt at analysere en række forhold regelmæssigt:

1. Hvordan, hvornår og i hvilket omfang rammer forandringen de forskellige interessentgrupper?

Vurderingen af, hvordan interessentgrupperne rammes, kræver forudgående kendskab til forandringens omfang og karakter (Nature of Change). Har man fulgt første råd, bør der være tilstrækkelig klarhed om dette.

Ved agile arbejdsprocesser eller manglende kendskab til forandringens sluttilstand, er det nødvendigt at foretage meget regelmæssige vurderinger af forandringens effekt.

I disse tilfælde er forandringen typisk opdelt i mindre ”bidder”, og interessenterne vil være nært involverede i leverancerne. Dermed kan arbejdet gøres mindre formelt, så det ikke behøver tage mere tid.

2. Skaber forandringen utilsigtede kædereaktioner eller bivirkninger, som vil påvirke interessenterne?

Det er afgørende at afklare, om forandringens organisatoriske implementering får utilsigtede sideeffekter. For eksempel kan implementeringen af et IT-system måske ændre de arbejdsprocesser, som relaterer sig til brugen af systemet.

Ledelsesrollerne kan også ændre sig, fordi der stilles nye krav til rapporterings- og godkendelsesbehov.

3. Hvor hårdt oplever de enkelte interessenter selv, at forandringen rammer dem ?

Ét er, hvordan interessenterne rammes af forandringen. Noget andet er, hvordan interessenterne oplever, at forandringen rammer dem. Hvis en organisation fx har dårlige erfaringer med forandringsprocesser, kan stort set alle forandringstiltag forekomme uoverskuelige. Interessenterne vil være langt mindre forandringsparate.

Et andet forhold, der kan påvirke den oplevede forandring, er antallet af processer, der foregår på samme tid i organisationen. Det kan man afdække med et såkaldt Organisational Heat Map. Hvis mange forandringsprocesser overlapper hinanden, kan oplevelserne af dem påvirkes i negativ retning.

Klarhed og fokus giver flere fordele

Afklaring og dokumentation af disse tre forhold kan forbedre forudsætningen for at vurdere, hvor mange ressourcer og hvor meget tid der skal investeres, for at forandringen lykkes. Det giver et bedre bud på det reelle behov og dertil en række andre fordele:

  • Man afdækker, i hvilket omfang og på hvilke tidspunkter forskellige interessenter rammes af forandringens processer
  • Gennem analysen af interessenternes rolle afdækker man nye facetter af forandringens omfang og kompleksitet, som ikke før var mulige at gennemskue
  • Øget klarhed omkring interessenternes oplevelse af en forandring forud for igangsættelsen af den organisatoriske implementering skaber bedre forståelse for deres behov

Vil du vide mere om fordelene ved god forandringsledelse?

Så hent vores gratis e-bog “Change Management – Sådan får du succes med dine forandringsprojekter og realiserer den ønskede værdi”

Skrevet af Thomas Essendrop

Thomas er underviser og seniorrådgiver i projekt- og forandringsledelse og lead trainer for Change Management-kurserne i Metier. Han er certificeret underviser i Change Management, SAFe®, PRINCE2® og PRINCE2 Agile® og certificeret Scrum Master. Thomas har mere end 15 års praktisk erfaring som projektleder, teamleder, forandringsagent, facilitator og konsulent i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder Mærsk, Jyske Bank, Plantronics, Egmont Consulting, UCC m.fl. Han har særligt fokuseret på forandringer i forhold til IT-processer og implementering af processer, metoder og governance inden for projektledelse.