Change Management: 4. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Dialog frem for envejskommunikation

4. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Dialog frem for envejskommunikation

Skab involverende dialog baseret på ønsket adfærd i stedet for uengageret markedsføring!

Når forandringens omfang er klarlagt, og de nødvendige ressourcer er tildelt, melder næste spørgsmål sig: Hvordan gør vi?

Det er ikke nok at vide, hvordan, hvornår og i hvilket omfang forandringen påvirker de forskellige interessentgrupper. Vi skal også specificere det, vi ønsker at opnå. Hvilken viden, hvilke færdigheder og hvilken holdning skal interessenterne tilegne sig? Hvilken adfærdsændring er nødvendig, for at den organisatoriske implementering bliver en succes?

Svaret kræver, at vi ”nedbryder” den forandringen, som interessenterne forventes at gennemgå. Hvert enkelt element af den ønskede adfærd skal udpeges som succeskriterie, der kan bringe forandringen i mål.

Handling er vejen til adfærdsændring

Kendskab til de ønskede adfærdselementer skal ikke bruges til at ”markedsføre” forandringen. Marketingstrategier kan højst påvirke forandringens interessenter i begrænset omfang. Forskning på området antyder, at konkret handlig i langt højere grad rykker vores adfærd.

Interessenterne skal aktiveres til at handle så hurtigt som muligt. Det forudsætter, at vi har en detaljeret beskrivelse af deres ønskede adfærd og har sikret, at der ikke er nogen barrierer, der forhindrer dem i at opnå den. Hvis vi fx ønsker at skabe mindre sygdom i organisationen, kan vi trække en årsagskæde gennem følgende udgangspunkt:

Mindre sygdom er et resultat af mindre smitte. Mindre smitte kan opnås ved bedre håndhygiejne. Bedre håndhygiejne opstår, når medarbejderne spritter hænder, før de går ind i kantineområdet.

Det kræver meget energi at lave flot markedsføring, der skal skabe bevidsthed i forhold til organisationens ønske om at nedbringe sygdom. Det er nemmere at bede medarbejderne spritte deres hænder, før de går ind i kantineområdet. Dette ønske henviser nemlig til konkret adfærd.

Dialog og klare målepunkter er nøglen

Man skaber størst engagement omkring den ønskede adfærd gennem åben tovejskommunikation. Indledende envejskommunikation, der eksempelvis argumenter for forandringen eller skitserer visioner via plakater i kantinen, mails eller intranet, har kun ringe effekt.

Gennemgribende engagement, tillid, læring og ændring af adfærd sker gennem dialog i realtid, hvor interessenter kan få hjælp og selv byde ind. Denne tilgang er mere omkostningsfuld, men til gengæld virker den!

Det er også nødvendigt at måle, om adfærd, viden, færdigheder og holdning bliver opnået. Vi skal fastlægge præcise kriterier for, hvordan, hvorfor, hvornår og af hvem. Der skal udarbejdes fastholdelsesstrategier for de implementerede forandringstiltag. De kan fx bestå af understøttende ledelsesadfærd, belønningssystemer, socialt pres gennem socialt momentum eller systemer og processer, som ansporer den ny adfærd frem for den gamle.

Skab de bedste forudsætninger for forandringen

Når man kommunikerer til forandringens interessenter med den ønskede adfærdsændring for øje, kan man opnå en række fordele, som gør en succesfuld organisatorisk forankring af forandring meget mere sandsynlig:

  • Interessenter oplever større tydelighed omkring, hvad der forventes af dem – hvilken viden de skal tilegne sig, hvilke færdigheder de skal udvikle, og hvilken adfærd de skal ændre, for at organisationen kan får det ønskede udbytte af forandringsinitiativet.
  • Interessenter oplever, at de bliver involveret, og at forandringen ikke sker ”over hovedet på dem”, men derimod sammen med dem.
  • Interessenterne ændrer og fastholder i højere grad den ønskede adfærd, hvis der etableres effektive strategier
  • Vi har mulighed for faktiske at vide, om det, vi gør, virker, fordi vi har defineret, hvad vi ønsker at opnå, og fordi vi måler på det.

Dette er det fjerde af fem gode råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse. En generel introduktion til rådene findes i artiklen “Arbejd effektivt med forandringsledelse“.


Vil du vide mere om fordelene ved god forandringsledelse?

Så hent vores gratis e-bog “Change Management – Sådan får du succes med dine forandringsprojekter og realiserer den ønskede værdi”

Skrevet af Thomas Essendrop

Thomas er underviser og seniorrådgiver i projekt- og forandringsledelse og lead trainer for Change Management-kurserne i Metier. Han er certificeret underviser i Change Management, SAFe®, PRINCE2® og PRINCE2 Agile® og certificeret Scrum Master. Thomas har mere end 15 års praktisk erfaring som projektleder, teamleder, forandringsagent, facilitator og konsulent i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder Mærsk, Jyske Bank, Plantronics, Egmont Consulting, UCC m.fl. Han har særligt fokuseret på forandringer i forhold til IT-processer og implementering af processer, metoder og governance inden for projektledelse.