Forandringsledelse Råd 5: Skab struktur i kompleksiteten, Thomas Essendrop, MEtier

5. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Skab struktur i kompleksitet

Skab struktur i kompleksiteten

De fire første råd beskrev, hvordan man griber forandringsledelse effektivt an. Det sidste råd drejer sig om struktur og implementering.

Ingen organisationer, strukturer, teams, brancher eller forandringer er ens. Derfor bør man aldrig forestille sig, at forandringer kan gribes ens an i alle organisationer:

One size does NOT fit all

Omvendt er man nødt til at kaste sig ud i forandringen med en eller anden form for fastlagt procedure. For meget berøringsangst kan føre til uklare rollefordelinger, manglende erkendelse af de nødvendige ressourcer, mangelfulde processer og uklarhed om analyser, planlægning og måling.

Der skal være balance i forholdet mellem tilstrækkelig kompleks forståelse af processen og tilstrækkelig orden i proceduren. Denne opgave er vanskelig, men ikke umulig. Overvejelserne herunder giver inspiration til formålet.

Grundprincipper i forandringsledelse

Forandringsledelse består af en række grunddiscipliner, som bidrager til analyse, planlægning, gennemførsel og evaluering af den organisatoriske implementering af forandringsinitiativer.

Gennem de fire første råd har vi stiftet bekendtskab med flere af disse discipliner og givet et indblik i, hvorfor det er vigtige at forholde sig til dem, hvis man gerne vil opnå det fulde udbytte af sine forandringer.

Man kan eksempelvis ikke bare udelade analysen af, hvordan forandringen påvirker interessenterne. Man kan heller ikke undgå at kommunikere med interessenterne. Derimod kan man tilpasse den måde, man anvender disciplinerne, i forhold til forandringens størrelse, hvilke interessenter der bliver påvirket af forandringen, hvor moden organisationen er, eller hvordan organisationen i øvrigt er indrettet, når det kommer til at gennemføre forandringer.

Organiserer man forandringer i eksempelvis projekter og portefølje, eller understøttes forandringsinitiativer i et projektkontor (Center of Excellence)?

Klare procedurer for forandringer i jeres organisation

For ikke at skulle starte fra bunden hver gang anbefaler vi, at man skaber en klar procedure for den organisatoriske implementering af forandringer i sin egen virksomhed eller organisation, som fx kan beskrives i en model. Her bør det bl.a. fremgå, hvad der som minimum skal gøres, hvem der har hvilket ansvar inden for hvilke rammer, hvilken data og dokumentation der skal foreligge, og evt. hvilke systemer der skal anvendes som understøttelse af processen. Med disse forhold fastlagt kan man skalere individuelle processer i forhold til størrelsen af de forandringer, som løbende sker i organisationen.

Det er ligeledes afgørende at integrere den designede model for organisatorisk implementering med organisationens tilgang til projektledelse samt program- og porteføljeledelse, såfremt de findes i en struktureret form i organisationen. Dermed øges sandsynligheden for at opnå en logisk og holistisk tilgang til håndteringen af alle aspekter af de forskellige forandringer, som organisationen møder.

En iterativ og dermed agil tilgang til den organisatoriske implementering af forandringer er stort set altid er en fordel, uanset om projektet i øvrigt kører efter en mere vandfaldsbaseret tilgang. Tiltag inden for forandringsledelse opnår ikke altid den planlagte effekt i første omgang, hvorfor det løbende er nødvendigt at justere indsatserne.

Opbyg modenhed og best practice

Når en tilgang til at håndtere organisatorisk implementering er implementeret, skal den evalueres løbende. Fordelen ved at genbruge den samme tilgang flere gange, er, at man bedre kan sammenligne effekten af denne anvendelse på forskellige forandringer og dermed bliver klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Når der er draget nogle erfaringer, bør tilgangen til forandringsledelse justeres. På den måde skabes der en stigende grad af modenhed i organisationen. Modenhed opnås ved at have en struktureret tilgang, som baserer sig på best practice, og som gentages og justeres på baggrund af dokumenterede erfaringer. Det skaber en stigende grad af sammenhæng med organisationens samlede vurdering af forandringsinitiativer og deres gangbarhed.

Højere grad af modenhed skaber generelt set mere forandringsparathed hos interessenterne, som vil opleve, at organisationen tager struktureret og inddragende ansvar for den organisatoriske implementering. Det kan også betyde, at organisationen gennemfører flere succesfulde forandringer for færre penge, i takt med at det hele bliver mere tillidsbaseret og struktureret.

Ved at angribe arbejdet med forandringsledelse i jeres organisation på en struktureret og koordinere måde kan man give organisationen et klart overblik over processen og ikke mindst tryghed i, at der er en gennemtænkt model og best practice for de nødvendige elementer og deres sammenhæng til organisationens øvrige procedurer inden for eksempelvis projektledelse.

Derudover forøges modenheden inden for forandringsledelse løbende, hvilket på sigt sparer tid og penge.


Dette er det femte og sidste gode råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse. En generel introduktion til rådene findes i artiklen “Arbejd effektivt med forandringsledelse“.


Vil du vide mere om fordelene ved god forandringsledelse?

Så hent vores gratis e-bog “Change Management – Sådan får du succes med dine forandringsprojekter og realiserer den ønskede værdi”

Skrevet af Thomas Essendrop

Thomas er underviser og seniorrådgiver i projekt- og forandringsledelse og lead trainer for Change Management-kurserne i Metier. Han er certificeret underviser i Change Management, SAFe®, PRINCE2® og PRINCE2 Agile® og certificeret Scrum Master. Thomas har mere end 15 års praktisk erfaring som projektleder, teamleder, forandringsagent, facilitator og konsulent i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder Mærsk, Jyske Bank, Plantronics, Egmont Consulting, UCC m.fl. Han har særligt fokuseret på forandringer i forhold til IT-processer og implementering af processer, metoder og governance inden for projektledelse.

0 Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *