Forandringsledelse med Change-Management

Arbejd effektivt med forandringsledelse

Denne artikel er den første i en serie af artikler, som vi offentliggør over de næste uger.

Fra output til resultater og udbytte

Måske kender du dette scenarie. Din organisation igangsætter en række projekter, som godt nok indimellem bygger på en forretningsbegrundelse gennem en dokumenteret Business Case. Men der er stor usikkerhed i jeres organisation om, hvorvidt projekternes leverede løsninger fører til, at relevante medarbejdere og/eller kunder begynder at anvende løsningerne hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt og dermed skaber de forventede resultater. Hvis man alligevel har en nogenlunde klar idé om den nødvendige adfærdsændring (design af adfærd), som man mener, der skal til for, at fx et nyt IT-system bliver anvendt korrekt og dermed skaber de ønskede resultater, kan næste problem opstå:

Hvordan skaber vi egentlig adfærdsændring? Hvad skal der gøres? Hvor meget skal der gøres? Hvordan skal det gøres? Kan vi beskrive, hvorfor det skal gøres? Og hvornår er det bedst at gøre noget?

Disse spørgsmål er meget vanskelige at besvare, og derfor er det desværre ikke så overraskende, at 70 % procent af de projekter, som har til formål at foretage en organisatorisk implementering, ikke lykkedes med foretagendet (Kilde: McKinsey). Desværre er det også sådan, at hvis projekternes løsninger (output) ikke omsættes til ændret adfærd (resultater), ja så opnår vi som regel heller ikke de ønskede gevinster (udbytte).

Struktureret forandringsledelse kan bidrage afgørende til at skabe de resultater, som er forudsætningen for at opnå det ønskede udbytte. Én tilgang er den internationalt anerkendte best practice-tilgang fra APMG, som slet og ret hedder Change Management.

Strukturet forandringsledelse med Change Management

For nogle år siden skabte APMG den internationale certificering i forandringsledelse kaldet Change Management, og i 2015 kom denne certificering til at bygge på bogen “The Effective Change Manager’s Handbook – Essential guidance to the change management body of knowledge”. Bogen bygger på et samarbejde mellem det globale netværk Change Management Institute (CMI) og APMG samt på 600 globale Change Managers udsagn og evidens for, hvad der virker og ikke virker inden for forandringsledelse.

Præmissen i certificeringen er ”one size does not fit all”, hvilket betyder, at man ikke får foræret en fix og færdig model for, hvordan man kan gennemføre alle forandringer med succes. der vil altid være behov for tilpasning til fx forandringens størrelse, hvor meget det påvirker interessenter, samt hvilke kulturer der gør sig gældende i den organisation, der er under forandring. Et andet særligt kendetegn for denne tilgang er, at den ikke automatisk antager, at det er ledere, der har den største indflydelse på, hvorvidt en forandringsproces lykkes, da forandringer kan være komplekse og fremspirende og ikke blot skal flytte medarbejdere lineært fra A til B.

I løbet af de næste uger deler vi 5 gode råd til bedre resultater baseret på Change Management-tilgangen til struktureret forandringsledelse.

5 gode råd:

  1. Fra fokus på projekters leverancer til koordinerede resultater og gevinster
  2. Fra uddelegering og uklare ressourceaftaler til tydelig understøttelse
  3. Fra usikkerhed om behov til klarhed og fokuseret retning
  4. Fra uengageret markedsføring til involverende dialog baseret på ønsket adfærd
  5. Fra tilfældig tilgang til struktureret og koordineret tilgang

Vil du vide mere om fordelene ved god forandringsledelse?

Så hent vores gratis e-bog “Change Management – Sådan får du succes med dine forandringsprojekter og realiserer den ønskede værdi”


Skrevet af Thomas Essendrop

Thomas er underviser og seniorrådgiver i projekt- og forandringsledelse og lead trainer for Change Management-kurserne i Metier. Han er certificeret underviser i Change Management, SAFe®, PRINCE2® og PRINCE2 Agile® og certificeret Scrum Master. Thomas har mere end 15 års praktisk erfaring som projektleder, teamleder, forandringsagent, facilitator og konsulent i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder Mærsk, Jyske Bank, Plantronics, Egmont Consulting, UCC m.fl. Han har særligt fokuseret på forandringer i forhold til IT-processer og implementering af processer, metoder og governance inden for projektledelse.