Change Management: 4. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Dialog frem for envejskommunikation

4. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Dialog frem for envejskommunikation

Skab involverende dialog baseret på ønsket adfærd i stedet for uengageret markedsføring! Når forandringens omfang er klarlagt, og de nødvendige ressourcer er tildelt, melder næste spørgsmål sig: Hvordan gør vi? Det er ikke nok at vide, hvordan, hvornår og i hvilket omfang forandringen påvirker de forskellige interessentgrupper. Vi skal også specificere det, vi ønsker at opnå. […]

Great books to learn agile, by Jonas Högstrand, Metier

11 Great Books to Learn Agile

Agile is a great learning journey and as I love books, I have read a lot of agile books and learnt a lot from them. In my daily life, I do a lot of agile training classes and work on agile transformations. Naturally, I love to recommend books, to help people go on their own […]

Change Management: Gode råd til succesfuld forandringsledelse - Metier

3. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Skab klarhed og retning

Dette er det tredje af fem gode råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse. En generel introduktion til rådene findes i artiklen “Arbejd effektivt med forandringsledelse“. Skab klarhed og fokuseret retning En forandring kan påvirke alle implicerede interessenter lige fra begyndelsen. For at vurdere effekterne af denne påvirkning er det gennem hele processen nødvendigt at […]