Change Management: 4. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Dialog frem for envejskommunikation

4. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Dialog frem for envejskommunikation

Skab involverende dialog baseret på ønsket adfærd i stedet for uengageret markedsføring! Når forandringens omfang er klarlagt, og de nødvendige ressourcer er tildelt, melder næste spørgsmål sig: Hvordan gør vi? Det er ikke nok at vide, hvordan, hvornår og i hvilket omfang forandringen påvirker de forskellige interessentgrupper. Vi skal også specificere det, vi ønsker at opnå. […]

Change Management: Gode råd til succesfuld forandringsledelse - Metier

3. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Skab klarhed og retning

Dette er det tredje af fem gode råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse. En generel introduktion til rådene findes i artiklen “Arbejd effektivt med forandringsledelse“. Skab klarhed og fokuseret retning En forandring kan påvirke alle implicerede interessenter lige fra begyndelsen. For at vurdere effekterne af denne påvirkning er det gennem hele processen nødvendigt at […]

Change Management: Andet råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Husk support og inddragelse!

2. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Husk support og inddragelse

Dette er det andet af fem gode råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse. En generel introduktion til rådene findes i artiklen “Arbejd effektivt med forandringsledelse“. Erstat uddelegering og uklare ressourceaftaler med en understøttende indsats Mange forandringsprocesser plages fra begyndelsen af sparsomt tildelte ressourcer. Der kan både opstå problemer, hvis en forandring mangler ”almindelige” projektressourcer, […]

Change Management: Første råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Skift fokus!

1. råd til bedre resultater med struktureret forandringsledelse: Skift fokus!

Hermed det første af i alt 5 råd, som over de næste uger vil blive delt her på LinkedIn. Indledningen til de 5 råd, kan læses i artiklen Sådan arbejder du med forandringsledelse for at opnå bedre resultater. Fra fokus på projekters leverancer til koordinerede resultater og gevinster Man ser ofte, at forandringer starter med, at […]

Forandringsledelse med Change-Management

Arbejd effektivt med forandringsledelse

Denne artikel er den første i en serie af artikler, som vi offentliggør over de næste uger. Fra output til resultater og udbytte Måske kender du dette scenarie. Din organisation igangsætter en række projekter, som godt nok indimellem bygger på en forretningsbegrundelse gennem en dokumenteret Business Case. Men der er stor usikkerhed i jeres organisation om, hvorvidt […]