Cookie- og privatlivspolitik

Når du benytter hjemmesiderne www.metier.dk og kursus.metier.dk, indsamler Metier A/S oplysninger om dig.

I denne politik kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan vi bahandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. Websiderne www.metier.dk og kursus.metier.dk udbydes af:

Metier Scandinavia A/S
Lyskær 3B
2730 Herlev
CVR-nr.: 15 10 72 94

Cookies

Hvad bruger vi cookies til?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og registrerer dig som unik bruger. Metier anvender cookies til at indsamle oplysninger om brugen af websiderne og i forbindelse med at sikre en optimal kommunikation mellem websiderne og brugerens browser.

Metier benytter ligeledes cookies fra Google. Målingerne udføres under nøje iagttagelse af den persondataretlige regulering. Formålet med disse cookies er at danne statistisk information til optimering af websitet og online markedsføring generelt. Oplysningerne præsenteres kun til tredjepart i samlet anonymiseret form.

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Sådan sletter eller blokerer du for cookies.

Personlige oplysninger

Brug af personlige oplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, firma, titel, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Metier Scandinavia A/S, skal du rette henvendelse på info@metier.dk eller telefon +45 7230 2035. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Sidst opdateret 06.02.2017