• Forretningsbetingelser for kurser i Metier

    Senest opdateret 19.11.2018

Forretningsbetingelser for Metiers åbne kurser

Disse forretningsbetingelser gælder for alt salg af kurser fra Metiers hjemmesider www.metier.dk og kursus.metier.dk. Forretningstransaktioner er reguleret af markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Tilmelding til klassekurser  og onlinekurser

Tilmeldingen er bindende ved modtagelsen af ordrebekræftelse på den e-mailadresse, der er oplyst ved tilmeldingen. Der tages forbehold for udsolgte eller aflyste klassekurser.

Betalingsbetingelser

Faktura for kurset fremsendes efter tilmeldingen. Denne stiles til den faktureringsadresse, som er oplyst ved tilmeldingen. Betalingsfrist er 8 dage netto.

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,-.

Framelding

Køb af onlinekurser kan ikke annulleres, da kursisten med det samme får adgang til sit onlinekursus.

I forbindelse med framelding til klassekurser gælder følgende:

  • Framelding mere end 4 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit, og det fulde beløb krediteres.
  • Ved framelding 2 – 4 uger før 1. kursusdag betales 50% af kursusbeløbet og resten krediteres.
  • Ved framelding mindre end 2 uger før 1. kursusdag betales 100% af kursusbeløbet.

Er der blevet udleveret kursusmaterialer og bøger ved framelding af kurset, faktureres der for disse samt for et administrationsgebyr på kr. 1.500,-. Dog krediteres kursusbeløbet iht. ovenstående retningslinjer.

Framelding foregår skriftligt via e-mail til metieracademy@metier.dk.

Ved udeblivelse – uanset årsag – refunderes kursusbeløbet ikke.

Flytning til et andet klassekursus

Ved ønske om flytning af en kursustilmelding til et senere klassekursus gælder følgende:

  • Flytning til andet klassekursus mere end 2 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit. Ved flytning frafalder retten til framelding, og tilmeldingen kan ikke længere annulleres.
  • Ved ønske om flytning til andet kursus mindre end 2 uger før 1. kursusdag betales et administrationsgebyr på 2.500 kr. Tilmeldingen og deltagelse i det nye kursus er herefter bindende og kan ikke afmeldes eller flyttes yderligere.

Flytning af kursusdeltagelsen kan kun ske til en specifik kursusafholdelse i Metiers kursuskalender og dermed ikke udskydes på ubestemt tid.

Ønske om flytning skal meddeles Metier skriftligt via e-mail til metieracademy@metier.dk.

Ved udeblivelse – uanset årsag – refunderes kursusbeløbet ikke.

Aflysning

Kurser gennemføres typisk ved et minimum på 8 deltagere. Metier Academy forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurser grundet utilstrækkelig antal deltagere, ved undervisers sygdom eller ved lignende tvingende omstændigheder. Aflysning af et kursus kan forekomme indtil 7 dage før 1. kursusdag. I tilfælde af aflysning vil kursusdeltageren blive tilbudt plads på et senere tilsvarende kursus. Afviser kursusdeltageren dette, bliver det fulde kursusbeløb krediteret.

Kursusmaterialer og forplejning

Kursuspriser inkluderer kursusmaterialer, som fremsendes inden kursets første dag. Der bør forventes tid til forberedelse.

Kursusprisen inkluderer fuldforplejning under kurset.