Forretningsbetingelser | Kurser og uddannelser

1. Forretningsbetingelser for åbne kurser

Disse forretningsbetingelser gælder for alt salg af kurser fra Metiers hjemmeside kursus.metier.dk. Forretningstransaktioner er reguleret af markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Tilmelding til klassekurser  og onlinekurser

Tilmeldingen er bindende ved modtagelsen af ordrebekræftelse på den e-mailadresse, der er oplyst ved tilmeldingen. Der tages forbehold for udsolgte eller aflyste klassekurser.

Ved tilmelding til Metiers kurser tillader vi os at tilmelde dig Metiers nyhedsmail. Vores nyhedsmail udkommer ca. hver anden måned, og du kan til hver en tid afmelde dig igen.

Betalingsbetingelser

Faktura for kurset fremsendes efter tilmeldingen. Denne stiles til den faktureringsadresse, som er oplyst ved tilmeldingen. Betalingsfrist er 14 dage netto.

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,-.

Framelding og flytning

Køb af onlinekurser kan ikke annulleres, da kursisten med det samme får adgang til sit onlinekursus.

Framelding eller ønske om flytning til andet klassekursus mere end 4 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit, og det fulde beløb krediteres.

Ved framelding eller ønske om flytning til andet kursus 2 – 4 uger før 1. kursusdag betales 50% af kursusbeløbet og resten krediteres.

Ved framelding eller ønske om flytning til andet kursus mindre end 2 uger før 1. kursusdag betales 100% af kursusbeløbet.

Er der blevet udleveret kursusmaterialer og bøger ved framelding af kurset, faktureres der for disse samt for et administrationsgebyr på kr. 1.500,-. Dog krediteres kursusbeløbet iht. ovenstående retningslinjer.

Framelding foregår skriftligt via e-mail til metieracademy@metier.dk.

Ved udeblivelse – uanset årsag – refunderes kursusbeløbet ikke.

Aflysning

Kurser gennemføres typisk ved et minimum på 8 deltagere. Metier Academy forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurser grundet utilstrækkelig antal deltagere, ved undervisers sygdom eller ved lignende tvingende omstændigheder. Aflysning af et kursus kan forekomme indtil 7 dage før 1. kursusdag. I tilfælde af aflysning vil kursusdeltageren blive tilbudt plads på et senere tilsvarende kursus. Afviser kursusdeltageren dette, bliver det fulde kursusbeløb krediteret.

Kursusmaterialer og forplejning

Kursuspriser inkluderer kursusmaterialer, som fremsendes inden kursets første dag. Der bør forventes tid til forberedelse.

Kursusprisen inkluderer fuldforplejning under kurset.