• PRINCE2® Practitioner | E-Learning

  Til dig, der vil have endnu dybere indsigt i PRINCE2®-metoden og lære at anvende og tilpasse PRINCE2® til netop dine projekter

  8.900,- | GÅ TIL TILMELDING
  Kursus i PRINCE2 Foundation

Online kursus i PRINCE2® Practitioner

Lær at anvende PRINCE2® i praksis

PRINCE2® Practitioner til dig, der allerede er certificeret i PRINCE2® Foundation og ønsker en endnu bedre forståelse for projektarbejde efter PRINCE2®-metoden.

Efter kurset vil du i højere grad være i stand til at tilpasse og skræddersy metoden til forskellige slags projekter og situationer.

Efter endt kursus i PRINCE2 Practitioner har du:

 • Styr på, hvordan du kan tilpasse PRINCE2®-metoden til forskellige typer projekter
 • Øvet dig i, hvordan du kan bruge metoden i konkrete projektscenarier
 • De nødvendige forkundskaber til at bestå certificeringseksamenen i PRINCE2® Practitioner
 • 9 LEKTIONER

  Med tekst og videoer, små quizzer, tjeklister og testeksamener og adgang til Foundation-lektioner

 • 20 TIMER

  Afhængigt af, hvor lang tid siden du har taget din PRINCE2® Foundation-certificering, og dit generelle forkundskab til PRINCE2®

 • Dansk eller engelsk

  Tag dit onlinekursus på dansk eller engelsk. Du vælger selv.

 • 93% BESTÅET

  93% af vores kursister består deres certificeringseksamen

Med E-Learning fra Metier får du

 • Adgang med det samme i 365 dage

  Hos os skal du ikke vente flere dage for at komme i gang med din e-læring. Så snart du har tilmeldt dig kurset, får du adgang til din e-læring. Og så kan du gennemgå forløbet, hvor og når det passer dig bedst. Du har adgang til din e-læring i 365 dage.

 • Adgang til 2 test-eksamener

  Du får adgang til to testeksamener med uddybende forklaringer til hvert alternativ, inklusive henvisninger til PRINCE2®-manualen. Tag dem, ligeså mange gange du vil, og se, hvor godt du er forberedt til eksamen.

 • Den rette læringsform til dig

  Vi har ikke bare optaget vores undervisning på video og kalder det for e-læring. I vores onlinekurser bliver du ført igennem stoffet vha. tekst og videoer, små quizzer og tjeklister til hver lektion, mulighed for at tage noter direkte i materialet og forskellige testeksamener.

 • Din egen personlige mentor

  Gennem hele forløbet har du mulighed for at sparre med din personlige en e-coach. Det er din online mentor, der giver dig faglig vejledning og svarer på praktiske spørgsmål.

Pris, udbytte og forudsætninger

Er PRINCE2® Practitioner-kurset noget for dig? Så tilmeld dig i dag.

Eller lad os hjælpe dig med at finde ud af, om det er det rette kursus for dig, og hvad du får ud af det.

Med i prisen får du:

 • Adgang til dit onlinekursus med det samme i 365 dage
 • 2 testeksamener
 • Adgang til enkelte lektioner fra PRINCE2®-forløbet
 • Din personlige e-coach under hele forløbet
 • Den officielle PRINCE2® Practitioner-certificeringseksamen

Målgruppe for kurset

Kurset er til dig, der allerede arbejder som projektleder, eller ønsker en anden funktion, hvor du skal have mange interessenter til at arbejde sammen om et fælles mål.

Med en PRINCE2® Practitioner-certificering har du styr på dit projektfundament og bliver sikker i din rolle som projektleder.

Udbytte for dig som kursist

 • Dybdegående teoretisk indsigt i projektstyring efter PRINCE2®-metoden
 • Forståelse for detaljerne i PRINCE2®
 • Øvelse i at anvende PRINCE2® på praksisnære cases
 • Evne til at tilpasse PRINCE2® til dine projekter og  din organisation

Udbytte for din virksomhed

 • Projektledelse, der tager udgangspunkt i internationalt anerkendt Best Practice
 • En kontrolleret og effektiv projektstyring, der reducerer fejl og urenttable projekter
 • Projekter der leverer det aftalte til tiden og inden for budget

Forudsætninger

For at kunne tage din certificering i PRINCE2® Practitioner er det en forudsætning, at du allerede er certificeret i PRINCE2® Foundation.

På kurset gennemgår du:

 • At anvende PRINCE2®-metoden på en projektcase
 • Indblik i PRINCE2®-rejsen fra idé til projektafslutning
 • Sammensætning af projektorganisationen
 • Definition af roller og ansvar
 • Etablering af projektets styringselementer
 • Udarbejdelse af business case og slutproduktbeskrivelse
 • Faseplanlægning, styring af faser og ledelse af faseovergange
 • Produktnedbrydning, arbejdspakker og faseplanlægning
 • Emne-, ændrings- og risikostyring
 • Samarbejde mellem projektleder og teamledere
 • Projektafslutning og overdragelse til drift
 • Projektevaluering
 • Tilpasning af PRINCE® til forskellige typer projekter
 • Retningslinjer til implementering af PRINCE2®

Opbygning af eksamenen

En PRINCE2® Practitioner-eksamen består af otte overordnede spørgsmål med ti casebaserede delopgaver. Du skal besvare 55 procent af spørgsmålene korrekt for at bestå.

Eksamenen varer to en halv time, hvis du tager den på dansk, og tre timer og ti minutter på engelsk, hvis engelsk ikke er dit modersmål. Du kan bruge PRINCE2®-manualen som hjælpemiddel ved eksamen.

Online-eksamen

Du kan tage din onlineeksamen hvor som helst og når som helst. Når du har gennemgået dit onlinekursus, taget dine testeksamener og føler dig klar til at tage den ”rigtige” certificeringseksamen, kontakter du os på enten mail eller telefon. Så bestiller vi en eksamens-voucher til dig og sender dig instruktioner til, hvordan du tager din onlineeksamen. Herefter booker du selv din eksamen hos den officielle eksamensudbyder, PeopleCert.

Under eksamen vil en online eksamensvagt fortælle dig, hvordan du kommer i gang. Du skal bruge en computer med webkamera og mikrofon til at kommunikere med eksamensvagten i forbindelse med eksamen.

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2® er en international anerkendt metode til projektstyring. PRINCE2®-metoden er udviklet ud fra erfarne succesfulde projektlederes praksis. Den er i dag den førende projektledelsesmetode internationalt og er udbredt i over 90 lande og oversat til 11 sprog.

Nationale og internationale brands anvender PRINCE2® til at styre deres projekter, bl.a.: Tesco, DHL, Skandia, LEGO, Novo Nordisk, Vestas, PFA Pension, Dong Energy, TDC, den danske stat og over halvdelen af de danske kommuner

Hvorfor E-learning fra Metier?

 • 100% dansk eller engelsk | Alt inkluderet

  Tag din e-læring på dansk eller engelsk inkl. PRINCE2®-manual, testeksamener, e-coach og certificeringsgaranti.

 • Høj beståelsesgrad

  Vi har en høj beståelsesprocent på alle vores certificeringskurser. På PRINCE2® Practitioner består 93% i første forsøg.

 • Prisbelønnet e-læring

  I konkurrence med over 250 kandidater har vores e-læring vundet flere international E-Learning Awards.

Lektionsoversigt

Ønsker du at vide mere om indholdet i PRINCE2® Practitioner? Her finder du en oversigt over e-læringskursets kapitler og tilhørende læringsmål.

Velkommen og introduktion til PRINCE2®

 • Hvad er PRINCE2?
 • PRINCE2’s projektdefinition
 • Hvad kan PRINCE2 gøre for dig?
 • PRINCE2-eksaminer
 • E-coach og FAQ

Lektion 1: Introduktion til projektledelse

 • Overblik over de førende standarder inden for projektledelse
 • God praksis i projektledelse

Lektion 2: Hovedelementerne i PRINCE2®

 • Hvordan er PRINCE2 bygget op?
 • Hvad er PRINCE2 – og hvad er det ikke?
 • Grundlæggende principper i PRINCE2

Lektion 3: Temaer og processer i PRINCE2®

 • Sammenhæng mellem principper, temaer og processer
 • PRINCE2-rejsen – fra idé til afsluttet projekt

Lektion 4: I praksis - Del I

 • I praksis-lektionerne illustrerer PRINCE2-metodens anvendelse gennem en projektcase, hvor vi ser på PRINCE2-rejsen fra idé til projektafslutning. Lektionerne er fyldt med eksempler og specifik guidance.
 • Projektkommisorium
 • Projektorganisering
 • Projektgrundlag
 • Plan for initieringsfasen

Lektion 5: I praksis - Del II

 • Projektcasen fortsætter…
 • Etablering af projektets styringselementer
 • Projektplanlægning, produktnedbrydning, estimering og tidsplanlægning
 • Udbygge business casen
 • Projektinitieringsdokumentation

Lektion 6: I praksis - Del III

 • Projektcasen fortsætter…
 • Faseplanlægning
 • Faseafslutning af initieringsfasen
 • Faseafslutning
 • Styregruppens godkendelse af projektet

Lektion 7: I praksis - Del IV

 • Projektcasen fortsætter…
 • Udstedelse af arbejdspakker
 • Samarbejdet mellem projektleder og teamledere
 • Planlægning af næste fase
 • Fremdrift

Lektion 8: I praksis - Del V

 • Projektcasen fortsætter…
 • Projektafslutning, de afsluttende aktiviteter
 • Overdragelse til drift
 • Projektevaluering

Lektion 9: Vellykket brug af PRINCE2®

 • Succesfaktorer for vellykkede projekter
 • Indlejring af PRINCE2 i organisationen
 • Tilpasning af PRINCE2 til det enkelte projekt
 • Retningslinjer til implementering af PRINCE2

Testeksamnener

 • To testeksaminer med uddybende forklaringer til hvert alternativ, inklusive henvisninger til PRINCE2-manualen

Downloads

 • PRINCE2-overbliksdiagram
 • PRINCE2 on a slide
 • Glossary

Andre kursister har også valgt

Andre, der ser på dette kursus, læser ofte også om et af nedenstående kurser eller vælger at kombinere kurset med andre PRINCE2®-kurser eller med et kursus i forandringsledelse eller SAFe®, for at styrke deres kompetencer som projektledere.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.