Rådgivning

Du kender det sikkert godt: Alle har gode forslag til metoder, processer og modeller, der skal indføres eller forbedres i jeres projektorganisation. Men hvilke forbedringer skaber mest værdi, og i hvilken rækkefølge bør de ske?

Metier’s projekt rådgivning hjælper jer med at analysere jeres nuværende projektevne, rådgiver om den rette projektmetode til netop jeres organisation og bidrager til en varig forankring af effektive processer forandringer.

Analyse af projektevnen

Vi finder ud af, hvor skoen trykker, og hvordan I bedst optimerer jeres evne til at drive succesfulde projekter.

Effektiv forandringsledelse

Vi hjælper jer ikke kun med at levere effektive projekter, men også med at forankre projekters output i jeres egen eller jeres kunders organisation.

Organisering, processer og modeller

Hvem gør hvad, prioriterer I de rette projekter, og arbejder I efter en fælles metode?

Analyse af projektevnen

Vi hjælper med at kortlægge og forstå jeres evne til at drive projekter.

Er der områder, hvor I kan blive endnu mere effektive, arbejde mere agilt eller bare bruge jeres ressourcer endnu bedre?

Vi tilbyder:

Modenhedsanalyser, fx P3M3®

Hvor moden er jeres projektorganisation?

Vi gennemfører P3M3®-modenhedsanalyser:

 • Hvor modne er jeres virksomhed inden for portefølje- program- og projektstyring i dag?
 • Hvor vil I gerne være og hvorfor?

Kompetencemålinger

Har I de rette kompetencer?

Vi foretager en kompetenceafklaring i de styrende dele af projekter:

 • Styregruppe
 • Projektledelse
 • Projektdeltagere
 • Teamledelse
 • PMO

Sundhedstjek og projektreviews

Kører I sunde projekter efter aftalte metoder?

Vi kan bistå med at vurdere sundhedstilstanden for det enkelte projekt. Det kan vise sig at være en afgørende fordel at opdage eventuelle skavanker og sygdomme i projekterne, inden de vokser sig store og ødelægger projektets eksekveringsevne. Vi har stor erfaring med sundhedstjek og med at få projekter tilbage i god gænge.

Derudover reviewer vi udvalgte projekter og:

 • Sammenfatter, hvorvidt eksisterende projektmodel, skabeloner osv. kommer i anvendelse
 • Undersøger udfordringer for projekt og deltagere
 • Giver anbefalinger til konkrete forbedringstiltag
 • Udvikler og overdrager konkret reviewmetode

Effektiv forandringsledelse

Metiers tilgang til forandringsledelse bygger på Best Practice-tilgangen Change Management fra APMG International. Med afsæt i denne tilgang kan vi hjælpe jer med at analysere, designe, planlægge, gennemføre og evaluere forandringsinitiativer i jeres organisation med succes.

Vi kan også hjælpe jer med at implementere en effektiv tilgang til forandringsledelse i jeres projektorganisation, så jeres produkter kan skabe endnu mere værdi hos jeres kunder:

Implementering af effektiv forandringsledelse

Bliv klædt på til selv at drive effektive forandringer

Vi hjælper jer med at implementere effektive metoder og modeller til forandringsledelse i jeres organisation, så jeres egne og jeres kunders forandringsinitiativer skaber endnu mere værdi.

Vi anbefaler følgende elementer i denne proces:

 • Metiers Vision & Scope-koncept
  En række workshops, hvor vi i fællesskab afklarer, hvad I ønsker, jeres organisation skal opnå med en struktureret tilgang til forandringsledelse.
 • Kompetenceudvikling
  Uddannelse af nøglemedarbejdere, så I får indblik i metoder og teorier inden for forandringsledelse og bliver i stand til at deltage aktivt i udviklingen af den bedst mulige løsning og ikke mindst fastholdelsen af den.
 • Rådgivning
  Rådgivning omkring implementering af Best Practice inden for forandringsledelse for at sikre optimal effekt af jeres nye tilgang.

Organisatorisk implementering af projektmetoder og/eller agile frameworks

Organisatorisk forankring af projektmetoder eller agile frameworks

I Metier har vi ekspertise inden for forandringsledelse, projektledelse og agile tilgange til forandringer. Med dette unikke erfaringsgrundlag kan vi rådgive jer omkring den optimale implementering af fx projektmodeller eller større rammeværk som SAFe® (Scaled Agile Framework).

Vi anbefaler følgende elementer som del af implementeringen:

 • Metiers Vision & Scope-koncept
  En række workshops, hvor vi fx afklarer, hvad I gerne vil opnå med implementeringen af en given projektmodel eller en agil tilgang, hvor moden jeres organisation er osv.
 • Kompetenceudvikling
  Uddannelse af nøglemedarbejdere, så I får indblik i metoder og teorier inden for forandringsledelse og bliver i stand til at deltage aktivt i udviklingen af den bedst mulige løsning og ikke mindst fastholdelsen af den.
 • Rådgivning
  Rådgivning omkring implementering af jeres nye løsning med fokus på både projektmodellen/den agile tilgange og den organisatorisk forankring af den.

Organisatorisk implementering af PPM-løsninger

Få mest værdi ud af jeres løsning til projekt- og porteføljestyring

Metier startede oprindeligt som systemhus, hvorfor vi har unikke kompetencer og enorm erfaring med den tekniske implementering og tilpasning af løsninger til effektiv projekt- og porteføljestyring. Kombineret med vores erfaring med og kompetencer i projekt- og forandringsledelse kan vi sætte et stærkt team, der sikrer jer til den bedst mulige implementering af en PPM-løsning.

Vi anbefaler følgende grundlæggende elementer i denne proces:

 • Metiers Vision & Scope-koncept
  En række workshops, hvor vi eksempelvis afklarer, hvilken forretningsværdi I gerne vil opnå med implementeringen af en ny PPM-løsning, hvordan I får de rette medarbejdere til at anvende løsningen hensigtsmæssigt osv.
 • Rådgivning
  Rådgivning i og hjælp til, hvordan vi sikrer den organisatoriske forankring af jeres nye løsning.
 • Kompetenceudvikling
  Vi uddanner de relevante medarbejdere ikke blot i brugen af Project & Portfolio Management-løsningen, men i at få mest muligt værdi ud af dem, fx ved hjælp af effektiv dataanalyse og rapportering.

Organisering, processer og modeller

Vi hjælper jer med at etablere og optimere de overordnede rammer for jeres arbejde med projekter, så I kan skabe overblik over projektporteføljen, prioritere mellem projekter og eksekvere dem effektivt efter en fælles projektmodel.

Vi hjælper med at etablere og optimere:

Jeres projektorganisation og projektmodel

Hvilken metode organiserer I jeres projektorganisation efter?

Vi hjælper jer med at etablere de rette rammebetingelser for at drive gode projekter og:

 • Skaber fælles forståelse for projektet roller og ansvar
 • Etablerer og forankrer jeres egen projektmodel
 • Etablerer et effektivt projektkontor (PMO)

Governance for styregruppens arbejde

Bliver aftalte metoder og processer overholdt?

Vi vejleder styregruppen omkring governance og:

 • Skaber gennemsigtighed i beslutningsprocesser
 • Dokumenterer roller og ansvar i projekter
 • Hjælper med at øge projekters succesrate

Styring af alle projekter som del af en samlet portefølje

Har I overblik over alle virksomhedens projekter og programmer?

Vi hjælper jer med at styre hele porteføljen, fx:

 • At prioritere de rette projekter
 • At sikre projekters link til den overordnede forretningsstrategi
 • At styre ressourcer, omkostninger og risici

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.