Rådgivning

Du kender det sikkert godt: Alle har gode forslag til metoder, processer og modeller, der skal indføres eller forbedres i jeres projektorganisation. Men hvilke forbedringer skaber mest værdi, og i hvilken rækkefølge bør de ske?

Metier hjælper jer med at analysere jeres nuværende projektevne, rådgiver om den rette projektmetode til netop jeres organisation og bidrager til en varig forankring af effektive processer forandringer.

Analyse af projektevnen

Vi finder ud af, hvor skoen trykker, og hvordan I bedst optimerer jeres evne til at drive succesfulde projekter.

Den rette projektmetode

Hvilken projektmetode passer bedst til jer – traditionelt eller agilt – eller en kombination?

Organisering, processer og modeller

Hvem gør hvad, prioriterer I de rette projekter, og arbejder I efter en fælles metode?

Analyse af projektevnen

Vi hjælper med at kortlægge og forstå jeres evne til at drive projekter.

Er der områder, hvor I kan blive endnu mere effektive, arbejde mere agilt eller bare bruge jeres ressourcer endnu bedre?

Vi tilbyder:

Modenhedsanalyser, fx P3M3®

Hvor moden er jeres projektorganisation?

Vi gennemfører P3M3®-modenhedsanalyser:

 • Hvor modne er jeres virksomhed inden for portefølje- program- og projektstyring i dag?
 • Hvor vil I gerne være og hvorfor?

Kompetencemålinger

Har I de rette kompetencer?

Vi foretager en kompetenceafklaring i de styrende dele af projekter:

 • Styregruppe
 • Projektledelse
 • Projektdeltagere
 • Teamledelse
 • PMO

Sundhedstjek og projektreviews

Kører I sunde projekter efter aftalte metoder?

Vi kan bistå med at vurdere sundhedstilstanden for det enkelte projekt. Det kan vise sig at være en afgørende fordel at opdage eventuelle skavanker og sygdomme i projekterne, inden de vokser sig store og ødelægger projektets eksekveringsevne. Vi har stor erfaring med sundhedstjek og med at få projekter tilbage i god gænge.

Derudover reviewer vi udvalgte projekter og:

 • Sammenfatter, hvorvidt eksisterende projektmodel, skabeloner osv. kommer i anvendelse
 • Undersøger udfordringer for projekt og deltagere
 • Giver anbefalinger til konkrete forbedringstiltag
 • Udvikler og overdrager konkret reviewmetode

Den rette projektmetode

Hvilken projektmetode passer bedst til jeres organisation? Traditionelt eller agilt? Eller lidt af hvert afhængig af de typer projekt, I kører?

Vi hjælper jer med at skræddersy og implementere den metode, der passer bedst til jeres behov:

Kontekstbaseret projektledelse

Context Based Project Management ®

Vi tror ikke på en ”one size fits all”-tilgang til projekter. Med metoden Context Based Project Management® opnår du:

 • At gennemløbstiden for dine projekter bliver kortere
 • Målbare besparelser
 • Mindre spildtid på unødvendigt papirarbejde
 • Gladere projektledere, styregrupper og ledelse

Traditionel projektledelse, fx PRINCE2® og PMI

Er I til traditionelle metoder?

Hvis I ønsker at læne jer op ad traditionelle projektmetoder som PRINCE2® og PMI, hjælper vi med:

 • At tilpasse metoderne til jeres specifikke organisation
 • At etablere et fælles projektsprog på tværs af virksomheden
 • At kombinere jeres traditionelle tilgang med agile metoder, hvor det giver mening

Agil projektledelse, fx Scrum, PRINCE2 Agile®, Kanban og SAFe®

Arbejder I agilt?

Vi implementerer agile projektmetoder som PRINCE2 Agile®, Scrum og Kanban og hjælper med:

 • At sikre det optimale udbytte af at arbejde agilt
 • At forankre det agile sprog og mindset i hele organisationen
 • At klæde ledelse og projektteams på ift. roller, ansvar og KPI’er i agile projekter

Organisering, processer og modeller

Vi hjælper jer med at etablere og optimere de overordnede rammer for jeres arbejde med projekter, så I kan skabe overblik over projektporteføljen, prioritere mellem projekter og eksekvere dem effektivt efter en fælles projektmodel.

Vi hjælper med at etablere og optimere:

Jeres projektorganisation og projektmodel

Hvilken metode organiserer I jeres projektorganisation efter?

Vi hjælper jer med at etablere de rette rammebetingelser for at drive gode projekter og:

 • Skaber fælles forståelse for projektet roller og ansvar
 • Etablerer og forankrer jeres egen projektmodel
 • Etablerer et effektivt projektkontor (PMO)

Governance for styregruppens arbejde

Bliver aftalte metoder og processer overholdt?

Vi vejleder styregruppen omkring governance og:

 • Skaber gennemsigtighed i beslutningsprocesser
 • Dokumenterer roller og ansvar i projekter
 • Hjælper med at øge projekters succesrate

Styring af alle projekter som del af en samlet portefølje

Har I overblik over alle virksomhedens projekter og programmer?

Vi hjælper jer med at styre hele porteføljen, fx:

 • At prioritere de rette projekter
 • At sikre projekters link til den overordnede forretningsstrategi
 • At styre ressourcer, omkostninger og risici

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.