SAFe 5.0 - Ny version med fokus på Business Agility - Metier

SAFe 5.0 – ny version med fokus på business agility

Siden lanceringen af SAFe 1.0 i 2011 er der næsten hvert år kommet en ny større opdatering af rammeværket. I år er vi oppe på 5.0. Det er som altid tale om en inkrementel forbedring. Det du allerede kender og bruger er der stadig i den nye version. Men derudover får du i den nye version yderligere vejledning; sandsynligvis på områder du selv har gået og haft lidt svært med.

SAFe 5.0 ligger i dag fuldt tilgængelig som preview. Planen er at i januar 2020 er kurser og certificeringer opdateret og der vil scaledagileframework officielt skifte over til 5.0

Hvorfor 5.0?

5.0 kommer på et tidspunkt hvor SAFe begynder at blive mainstream. 70% af Fortune 100 bruger SAFe og der er flere end 450.000 certificerede i hele verden. Indtil nu er SAFe dog primært brugt i IT organisationer. Det er gået rigtig godt mange steder, men på et tidspunkt begynder man at ramme ind i begrænsninger som ikke kan håndteres inde i den kasse. Selvfølgelig kan man blive ved med at optimere og forbedre sine ARTs, men den store potentiale ligger et andet sted. Der hvor SAFe står lige nu er spørgsmålet: Hvordan kan vi hjælpe virksomheder til at udbrede forandringen og transformationen udover IT? Begyndelsen på svaret kommer i 5.0 i form af fokus på Business Agility.

Her kommer en kort opsummering på de største ændringer i 5.0 posen:

SAFe 5.0

The Big Picture

Det store SAFe billede man møder når man går ind på scaledagileframework ændrer sig en del. Det hele er blevet mere struktureret, hvor tingene tidligere var lidt smidt ud over det hele. Nu ligger roller tydeligt for sig, key competences for sig, og så videre. Alt i alt en tiltrængt udvikling.

Fra fire til tre niveauer

SAFe har siden 4.0 været delt op i fire niveauer:

  • Team – det enkelte agile team på 5-11 personer
  • Program – et Agile Release Train på 50-125 personer
  • Large Solution – flere ARTs der arbejder mod samme produkt/kunde
  • Portfolio: Styring af flere ARTs og/eller Solution trains

I 5.0 er vi (igen) nede på tre niveauer. Team og program er slået sammen til ’Essential’, dvs. i SAFe forstand er enkelte teams altid organiseret i ARTs. Det giver også god mening, da SAFe kun er relevant, når man har brug for at arbejde sammen på tværs af teams.

Business Agility

Dette er det store fokusområde for 5.0. Vi møder det allerede på ”The Big Picture” som har fået nyt “tag” i form af Business Agility. Her det lidt flyvske begreb “business agility” defineret og forklaret. Du bliver klogere på, hvad problemet er, hvad business agility er og hvorfor det er relevant. SAFe kommer på banen som et operativsystemet for business agility, hvilket egentlig er en meget god sammenligning. Den tanke går tilbage til forandringsguruen John P. Kotter, som har skrevet om at en virksomhed har behov for to operativsystemer (se artikeln Accelerate! i HBR)

Derudover har vi et nyt SAFe konfiguration-faneblad: Overview. Her præsenteres ”The seven core competences of the lean enterprise”. De udgør svaret på spørgsmålet: Hvilke organisatoriske kompetencer er afgørende for at vi skal kunne blive en agil virksomhed?

Mere lavpraktisk kommer 5.0 også, under ’Measure & Grow’ med en SAFe Business Agility Self-Assessment. Et værktøj til at måle og løbende forbedre business agility.

Core Competencies

SAFe har siden 4.5 defineret Core Competencies of the Lean Enterprise. Dengang var der fem, nu er der kommet to mere. Derudover er de fem gamle blevet opdateret i 5.0. De nye er:

Continous Learning Culture – fokuserer på kernen i det agile; at den dag du holder op med at lære og udvikle dig er den dag du holder op med at være agil. Selv om du bruger Scrum (eller SAFe) aldrig så meget.

Organizational Agility – taler lige ind i business agility. Her drejer det sig om at hele virksomheden må tænke agilt og man kommer bl.a. ind på Agile Business Teams og Agile HR.

Kunden i centrum

Alle virksomheder jeg kommer rundt til som konsulent (og det er blevet til mange efterhånden) har det til fælles at de alle sammen siger at de har kunden i centrum. Eller borgeren, eller patienten, eller hvad man nu kalder det. Se bare på dette foto fra WC på vores kontor.

Kunden i centrum er noget alle kæmper med, så det mangler bare at SAFe fik taget den terminologi i brug. I virkeligheden er det ikke noget nyt, kunden har altid været central i SAFe. Det der tidligere var beskrevet som ‘Customer’ hedder i dag Customer Centricity. I og med denne opdatering kobler SAFe flere teknikker på, hvordan man er fokuseret på kunden. F.eks. Design Thinking.

Design Thinking

Hvordan bygger man produkter, der rammer kundens behov på en ny, innovativ og anderledes måde? I stedet for at bare igen, igen, bygge det der er teknisk muligt. Design Thinking er en design/udviklingsproces der har brugeren i centrum og over de seneste år har Design Thinking blevet tilgangen der udfylder det behov. I 5.0 er Design Thinking indarbejdet i SAFe og det er godt at SAFe giver bud på konkrete tilgange til hvordan man udvikler produkter med fokus på brugerbehov.

Her finder I en kort, god intro til Design Thinking: The Explainer: What Is Design Thinking?

Der er rigtig meget hype omkring Design Thinking, så jeg tænker at vi også har brug for et kritisk indspil: Natasha Jen: Design Thinking is Bullsh*t

Nyt princip: Organize around value

Personlig husker jeg tilbage til SAFe 3.0, hvor vi havde 8 principper. De blev senere slået sammen til 6 ud af 9 nye principper, hvilket længe føltes som om det var nok. Nu har vi dog fået princip nummer 10: Organize around value

Der er ikke tale om noget nyt som sådan. Grundtanken i SAFe har hele tiden været at organisere sig i Agile Release Trains som dækker en hel Value Stream. Det er nu blevet ophøjet til et princip, hvilket budskabsmæssigt er meget godt. Igen drejer det sig her om at tale ind til hele virksomheden og forklare, hvordan SAFe kan være en virtuel værdi-alignet organisation der kompletterer den hierarkiske organisation.


Vil du vide mere om SAFe og andre agile metoder?

Læs mere om Scaled Agile Framework (SAFe): www.scaledagileframework.com

Skrevet af Jonas Högstrand

Jonas er tidligere underviser for Metier

0 Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *