• Retten til indsigt, sletning og klage

    Sidst opdateret 06.12.2018

Samtykke til at modtage information

Vi kontakter ingen, uden at de aktivt har givet samtykke til at modtage information. Et sådant samtykke beder vi om i de formularer, vi bruger, når du ønsker at downloade e-bøger, tilbud, tage kontakt eller tilmelde dig et seminar/webinar.

Dette samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage i skemaet til højre.

Herunder kan du se, hvilke rettigheder du har i forhold til de data, vi indsamler og opbevarer om dig.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, kan du gøre det i formularen til højre.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.

Retten til sletning eller retten til at blive glemt

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Retten til at klage til Datatilsynet

Datatilsynets opgave er at kontrollere, at privatlivspolitikken bliver overholdt. Hvis du oplever noget, du mener, er et brud på politikken, kan du sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse:

Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Her kan du bede om indsigt og sletning