Systemløsninger PPM

Har du overblik over jeres projektportefølje, og hvilke projekter der egentlig er dem, der understøtter forretningens overordnede strategi? Er jeres projekter på rette spor, og har du overblik over projekternes omkostninger, ressourceforbrug og tidsplan? Mestrer du alle facetter af Project & Portfolio Management (PPM), og arbejder du i det mest oplagte Project Management System?

Med det rette PPM-system kan I prioritere jeres investeringsportefølje med større fleksibilitet og gennemsigtighed og færre risici.

Metier hjælper jer med at implementere Project Management-systemer til effektiv projekt- og porteføljestyring. PPM-systemer, der understøtter både traditionelle og agile projekter og de projekter, der har brug for begge tilgange. Vi supporterer også jeres PPM-systemer og sørger for at tilpasse dem, så de lige præcist understøtter jeres arbejdsgange.

Metier implementerer og supporterer bl.a. projektværktøjer som CA PPM og CA Agile Central. Se, hvordan vi kan hjælpe jer med at implementere disse Project Portfolio Management-systemer nedenfor.

CA Project & Portfolio Management

Prioritér de rette projekter og programmer,
og sikr sammenhæng med jeres overordnede forretningsstrategi.

CA Agile Central

Skab sammenhæng mellem jeres agile udviklings- arbejde og virksomhedens vigtigste forretningsinitiativer.

Support og uddannelse

Vi supporterer og tilpasser dit PPM-system og uddanner dine medarbejdere i at bruge det mest hensigtsmæssigt.

CA PPM

Med CA Project & Portfolio Management kan I holde styr på, hvordan jeres projekter eksekveres, og løbende flytte finansiering og ressourcer for at sikre, at I hele tiden prioriterer de rette initiativer. Dermed sikrer I sammenhængen med jeres overordnede forretningsstrategi. Alt sammen i ét PPM-system med realtime-rapportering og intuitive features, der gør systemet til en naturlig forlængelse af den måde, projektlederen arbejder.

Så hvorfor CA PPM?

Gør det nemt for dig selv

Det skal være nemt

 • Statusoverblik i real-time
 • Tilmeld dig status, projekter og konversationer
 • Social time-tracking

Få dine teams til at arbejde sammen

Få dine teams til at arbejde sammen

 • Del erfaringer og skills
 • Skab opmærksomhed om og gennemsigtighed i projekter
 • Skræddersyet brugeroplevelse

Træf beslutninger på baggrund af nøjagtige data

Lad nøjagtige data fortælle historien

 • Smart søgefunktion
 • Spor, find og vurdér data
 • Få indsigt i projekters tilstand

CA Agile Central

For at kunne vinde markedsandele og give kunderne de produkter, de gerne vil have, skal virksomheder være i stand til at udnytte de muligheder, der ligger i at arbejde agilt med Project & Portfolio Management. Med CA Agile Central kan I skabe sammenhæng mellem jeres agile udviklingsarbejde og virksomhedens vigtigste forretningsinitiativer. I kan sætte det agile mindset i virksomhedens centrum og opbygge en hurtig, responsiv og pålidelig motor til softwareudvikling.

Så hvorfor CA Agile Central?

Få dine produkter hurtigere på markedet

Reducér time-to-market

 • Fjern flaskehalse med data-drevet planlægning og realtidsoversigt over igangværende projekter
 • Få planlagt og udviklet de højest prioriterede features, og send dem til kunden uden forsinkelser

Få koblet strategien med leverancen

Fra Team Agility til Business Agility

 • Forbind arbejdet fra agile teams til forretningsporteføljen, og få hurtigere leverancer, optimér ressourceforbruget, og maksimér ROI
 • Mere gennemsigtighed i agile leverancer giver mulighed for at træffe bedre beslutninger om retningen i din virksomheds portefølje.

Tænk forudsigelig leverancemaskine

Slip tøjlerne, men bevar overblikket

 • Giv mere magt til dine teams, så de kan fokusere på det arbejde, der er vigtigst
 • Få realtids-indsigt i performance-målinger, som hjælper dine teams med hele tiden at forbedre deres arbejde

PPM Support, uddannelse og konsulentbistand

Hos Metier tilbyder vi support af en række forskellige PPM-systemer, herunder CA PPM, CA Agile Central, Artemis, Camako og MyProject. Vi uddanner jeres medarbejdere ikke blot i brugen af Project & Portfolio Management-systemerne, men i at få mest muligt værdi ud af dem. Og så hjælper vi jer selvfølgelig også med konkrete tilpasninger og løbende sparring.

Hos Metier får du:

Supportaftale

Vi giver dig:

 • Altid opdateret licensoverblik
 • Adgang til nyeste version (Software Assurance)
 • Telefonsupport på de tilpasninger, Metier har udviklet

Uddannelse

Vi forankrer systemet i jeres organisation:

 • Lær at bruge systemet mest hensigtsmæssigt, og få mest muligt ud af jeres investering
 • Kundespecifikke sessioner i fx statusrapportering, tilpasninger osv.

Konsulentbistand

Vi står ved jeres side og:

 • Hjælper med at tilpasse systemet til jeres behov
 • Integrerer til andre systemer
 • Foretager årlige sundhedstjek af jeres system

Sådan hjælper vi jer i gang

Implementering i flere faser

Et implementeringsforløb med os går gennem flere faser – fra PPM-systemvalg og kravspecifikation over design og installation til implementering og ibrugtagning.

I Metier gør vi en dyd ud af at komme godt fra start. Vi starter typisk med en workshop, hvor vi samler alle interessenter fra jeres side og:

 • Afklarer, hvilke udfordringer PPM-systemet skal løse for jer
 • Afdækker jeres specifikke krav til systemet og ønsker fra jeres brugere
 • Demonstrerer en standardinstallation af mulige PPM-systemer

Vi dokumenterer og afstemmer jeres krav

Efter den første workshop dokumenterer vi jeres krav og behov og afstemmer dem med jer, inden vi begynder at implementere det valgte system og konfigurerer det efter de aftalte behov. I løbet af implementeringsfasen uddanner vi også en eller flere af jeres superbrugere, så I med det samme er klar til at bruge systemet.

Vi sikrer forankring

Før vi overdrager den nye løsning til jer, afholder vi en ny workshop, hvor vi:

 • Præsenterer og demonstrerer den implementerede løsning
 • Opsamler yderligere ønsker om ændringer og tilpasninger
 • Afklarer evt. integrationer til andre systemer

I den første tid efter overdragelsen af PPM-systemet har vi gode erfaringer med at være onsite hos jer 1-2 gange om ugen for at tage os af spørgsmål fra brugerne og lave de sidste finpudsninger af PPM-systemet.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.