Transformation og forandring

Vi kan hjælpe jer med agil transformation, sourcing og organisationsudvikling, og I kan altid være sikre på at møde en konsulent med +15 års erfaring.

Vi tilpasser jeres transformation til jeres situation og behov. Vi tror ikke på “one size fits all”. Det er jeres parathed ift. forandring og det solide forarbejde inden igangsættelse, der er afgørende for succes. Modellen, systemet eller toolet kommer herefter.  Vi har eksempelvis en unik erfaring og case-baseret viden med SAFe®. Vi er dog system-uafhængige og kan arbejde med de forskellige modeller, der findes på markedet.

Vi forstår vores kunders behov. Vi forstår at italesætte dem. Og så er vi ærlige. Et samarbejde skal give mening for begge parter.

Agil transformation

Høst det fulde udbytte af agil transformation. Skab en stærkere organisation ved at styre uforudsigelighed til at skabe værdi.

Sourcing

Få hjælp til at implementere og realisere gevinster af ændrede processer, IT-services og -produkter. Strategi – taktik – eksekvering.

Organisationsudvikling

Har I svært ved at pinpointe, hvordan jeres organisation skal udvikle sig? Tag en snak med os og lad os finde den rette vej sammen.

Agil transformation

Via agil transformation bliver i stand til at skabe værdi samt styre og udnytte den uforudsigelighed, vi kender så godt. En succesfuld transformation er afhængig af stærk ledelse og inklusion af hele organisationen. Derfor kræver agil transformation, at I tør tænke anderledes, tage chancer og vil involvere jer.

I har måske allerede indført agile principper og praktikker i jeres organisation. Eller I er måske i researchfasen. Uanset jeres modenhed ift. implementering af den agile tankegang i jeres organisation kan vi hjælpe jer i mål.

Vores konsulenter skræddersyer transformationsprocessen, så den passer til jeres situation, modenhed og behov. Vores gennemprøvede tilgang indeholder:

Business Case / WHY

Hvilke gevinster vil I opnå med agil transformation?

En succesfuld agil transformation starter altid med at identificere (for)målet. Agil transformation indebærer mange aspekter. Derfor er det vigtigt, at I er skarpe på jeres prioriteringer og mål.

Et godt forarbejde og tydelige mål vil styrke den agile transformation og hjælpe jer med at holde fokus gennem hele rejsen.

Vores konsulenter har +15 års erfaring og hjælper jer med at fokusere på gevinstrealisering:

 • Hvorfor agil transformation: hvordan udnytter vi denne tilgang til værdiskabelse?
 • Identificering af virksomhedens mål
 • Identificering af virksomhedens interne udfordringer ift. den nødvendige kulturforandring

Planlægning / WHAT?

Trin for trin

Med udgangspunkt i jeres situation, behov og fremtidige mål hjælper vi jer med at tilrettelægge en robust og resultatorienteret plan for jeres agile transformation. Struktur og gennemsigtighed er vigtige elementer for at holde øjnene på bolden og undgå at komme på afveje.

Vi hjælper jer med at:

 • Sikre en systematisk og struktureret fremgangsmåde
 • Skabe en trin for trin-plan, som passer lige nøjagtig til jer og jeres team
 • Skabe gennemsigtighed i hele værdikæden
 • Sikre medarbejderes involvering som fundament for en succesfuld transformation

Eksekvering / HOW?

Det handler om mennesker

Succesfuld agil transformation er afhængig af jeres medarbejderes buy-in og mindset. Derfor er en stor del af implementeringen af den agile tankegang et (fornyet) fokus på de menneskelige aspekter, gennemsigtig kommunikation på tværs af organisationen og motivation. Vi arbejder bl.a. med en gennemprøvet evalueringsproces, hvor vi scorer iterationerne.

Vi hjælper jer med at:

 • Skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af jeres organisationsniveauer og fagområder
 • Nedbryde interne siloer
 • Dyrke diversiteten i jeres virksomhed og få krydsfunktionelle teams til at arbejde sammen som en enhed
 • Involvere og engagere medarbejderne

Forankring af jeres agile transformation

Den agile tankegang skal blive til forankret adfærd

Agil transformation er en succes, når den agile tankegang er blevet til en forankret adfærd i jeres organisation. Agil transformation sker ikke bare. Det er en proces, hvor I skal turde tænke anderledes og være åbne for nye tiltag og tilgange. Det kan være meget udfordrende, men vores erfarne team skal nok hjælpe jer “helskindet” igennem.

Vi hjælper jer med at:

 • Få de agile principper accepteret og tilpasset, så de bliver en naturlig del af jeres dagligdag
 • Identificere, hvad I har lært i processen
 • Forankre den nye viden i jeres dagligdag, så I ikke længere er afhængige af os

Opfølgning: Identificering af actions og de næste mål for rejsen

Har I nået jeres mål og hvad er næste skridt?

Vi følger jer, så længe I har brug for os, og så lader vi jer flyve videre selv. Agil transformation er en kontinuerlig rejse, fordi det handler om udvikling. Det stopper aldrig. Opnåede mål fordrer identificering af nye mål. Vi må aldrig stoppe med med at udvikle os. Derfor er det er vigtigt, at I kontinuerligt stopper op, evaluerer på jeres målsætning og identificerer nye milestones.

Vi hjælper jer med at:

 • Identificere, hvor der skal skrues på proces-elementerne: Hvad fungerer godt? Hvad fungerer mindre godt?
 • Identificere de næste actions og mål for rejsen

Interim ledelse: Udnyt eksterne ressourcer til at komme i mål

Har I brug for hjælp til at sikre stærk ledelse i jeres transformation? Eller har I en akut udfordring, som skal afhjælpes?

Få en midlertidig senior-ressource indsat til at sikre gennemførelsen af en afgrænset planlagt opgave eller til at komme igennem en akut opstået situation i en dynamisk forretningsverden.

Der kan være mange årsager til at få indsat en interim leder. F.eks. et strategisk program/projekt, transformation i form af vækst, omstrukturering/turn-around, krisehåndtering, sammenlægninger, opkøb, kritisk produktudvikling eller et akut behov for at få en kritisk rolle bemandet, indtil den rette permanente nøglemedarbejder er kommet på plads.

Vi hjælper jer med at:

 • Få højt kvalificerede seniorkonsulenter med lang praktisk erfaringsgrundlag
 • Få objektive og resultatorienterede specialister uden bindinger til jeres historik, hierarki eller interne relationer
 • Få en værdifuld sparringspartner for både den aktuelle funktion og ledelsen

Sourcing

Sourcing af IT-ydelser (IT-drift og IT-udvikling) kan være en kompleks opgave. Vi har mange års erfaring inden for dette felt, og vi kan give jer professionel sparring gennem hele processen – fra strategi til taktik til eksekvering.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

Procurement

Udbudshjælp på højt niveau

Vi hjælper jer med at etablere den solide udarbejdelse af udbudsmateriale og kravspecifikationer, så I kommer allerbedst fra start.

Bid Management

Optimal styring af udvælgelseskriterierne
Vi kan hjælpe jer med at sikre en professionel styring af jeres udbudsforløb/udbudsproces for IT-drift og/eller IT-udviklingssystemer. Det handler bl.a. om at vurdere jeres virksomheds formåen i forhold til det givne udbud.

Contracting

Det starter med den rigtige leverandør

Det er essentielt at udvælge de rigtige leverandører. Vi hjælper jer med at sikre den optimale sparring i forhandlingen og udvælgelsen af IT-sourcing-leverandør(er).

Outsourcing

Udnyt outsourcing dér, hvor det giver mest værdi for jeres organisation

Outsourcing af IT kan hjælpe både store og små organisationer til bl.a. at nedbringe omkostningerne, stabilisere driften samt sikre højere kvalitet og produktivitet i udviklingen. Vi tilbyder professionel rådgivning i alle faser. Lige fra den strategiske fase til implementeringen af en decideret IT-sourcing-strategi.

Offshore/Nearshore

Når tilgangen skal besluttes: offshore eller nearshore?

Vores erfarne team har den nødvendige forståelse for kulturelle forskelle og ved, hvad der ligger af nødvendig forandringsledelse for at sikre en succesfuld implementering.
Vi kan bistå med implementeringen af jeres nye offshore- eller nearshore-setup. Eller vi kan revitalisere – løfte kvalitet og produktivitet i jeres eksisterende setup.

Organisationsudvikling

Oplever I, at jeres organisation føles “tungt” og stillestående? Har I behov for sparring ift. at nedbryde interne siloer? Eller vil I gerne teste jeres organisations parathed ift. en kommende transformationsproces? Vi kan hjælpe jer med at udvikle jeres organisation strategisk, taktisk og operationelt:

Kommunikation

Gennemsigtighed i den interne kommunikation

Vi ved godt alle sammen, at gennemsigtig og klar kommunikation er alfa omega i en organisation. Det gælder både kommunikation fra ledelsen til medarbejderne og kommunikation medarbejderne imellem. Alligevel kan det være svært at implementere og forankre.

Vi arbejder med gennemprøvede processer og kan hjælpe jer med at udnytte nogle strukturer, som gør, at jeres kommunikation vil løfte sig og skabe en endnu mere homogen organisation.

Strukturændring

Den stærke organisation tør ændre på status quo

Det kan være svært at erkende, at organisationens struktur skal ændres for at skabe positive resultater. Det kan vi godt forstå, og vi har set det mange gange. Måske I er udfordret af en silotankegang, som hindrer det gode samarbejde på tværs af teams. Måske er I udfordret af et tungt informationsflow, som bare har vokset sig større og større – eller måske noget helt andet.

Vi kender de forskellige typer organisationer. De danske og de internationale. Derfor kan vi hjælpe jer med at identificere, hvori jeres udfordringer ligger. Og ikke mindst: hvilke strukturændringer vi skal se på for at skabe en omstillingsparat organisation med et motiveret team.

Samarbejde og motivation

Motiverede medarbejdere er et ‘must’ for succesfuld organisationsudvikling

Du kan ikke udvikle din organisation, hvis du ikke har dine medarbejdere med dig. De skal have lyst til udviklingen, og det er dit ansvar som leder at motivere dem. Vi kan hjælpe dig med at få medarbejderne ombord – også på de lidt sværere rejser. Kodeordene er ‘samarbejde’ og ‘motivation’.

Vi arbejder bl.a. med en gennemprøvet vurderingsmodel, hvor iterationerne bliver scoret med henblik på at vurdere, om ROI giver mening.

Coaching og mentoring

Er din ledelse stærk nok?

Vi har mere end 20 års erfaring med at hjælpe ledere med at rykke sig mentalt. Vi har arbejdet med C-level og mellemledelse i både danske og udenlandske virksomheder. Vi kender gamet, og vi kan coache dig som leder til at skabe en endnu stærkere organisation.

Ledelsen er naturligvis nødt til at gå forrest. Uanset om vi taler agil transformation eller nogle delelementer i en udviklingsproces. Hvordan sikrer du som leder, at du har dine medarbejdere med dig? At der er tryghed i forandringerne? At I træffer de rigtige beslutninger?

Sparring for dig som leder i forbindelse med at udvikle organisationen er en investering i at sikre fundamentet.

Struktureret forandringsledelse

Skab endnu bedre resultater, og forøg udbyttet af jeres projekters leverancer med forandringsledelse

Vi hjælper jer med rådgivning og implementering af struktureret forandringsledelse (Change Management) baseret på international best practice. En professionel tilgang til organisatorisk implementering i jeres organisation vil skabe bedre resultater og dermed øge det udbytte, I kan forvente af jeres projekters leverancer.

Vi kan hjælpe med:

 • Modenhedsanalyser baseret på CMI-standarden ift. ledelsesunderstøttelse, implementering og parathed.
 • Opbygning af en effektiv organisering af roller og ansvar inden for forandringsledelse
 • Identificering og implementering af den optimale forandring for jeres organisation

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

Hello. Add your message here. Send din besked her.
PÅSKETILBUD: SPAR 20% på ALLE kurser: PRINCE2®, SAFe®, Change Management og Agil ledelse Tilmeld dig senest på tirsdag