Projekt- og programledelse

Vi hjælper jer med at blive endnu mere effektive i at planlægge og eksekvere det enkelte projekt eller program, så jeres forandringsinitiativer kan skabe mere værdi.

Ekstern rådgivning og eksekvering er først en succes, når vi har sikret den blivende læring i jeres organisation. Vi vil skabe læring, som lever. Også når vi ikke er der længere. Med andre ord: som samarbejdspartner er vi først en succes, når vi har lært jer at gøre det selv – og dermed har gjort os selv overflødige.

Vi tror på den pragmatiske og uformelle tilgang med udgangspunkt i en dyb faglighed. Vi har erfaringen. Vi har begået fejlene selv. Og vi er i stand til at møde jeres virksomhed lige der, hvor I er.

Ledelse af projekter og programmer

Vi sætter holdet mellem din organisation, dit program eller projekt og vores konsulenter og hjælper jeres organisation igennem fra A til Z.

Agil transformation

Høst det fulde udbytte af agil transformation. Skab en stærkere organisation ved at styre uforudsigelighed til at skabe værdi.

Sourcing

Få hjælp til at implementere og realisere gevinster af ændrede processer, IT-services og -produkter. Strategi – taktik – eksekvering.

Ledelse af projekter og programmer

Vi hjælper jer med at sikre, at jeres forandringsinitiativer rent faktisk frembringer og forankrer de resultater, I har målsat. Det gør vi ved at udvælge de rigtige konsulenter, metoder og systemer til at drive jeres program eller projekt, uanset om der er tale om et forretningsprojekt eller et IT-projekt.

Vi følger altid op, så vi sikrer, at I får den værdi ud af samarbejdet, som I forventer. Og vi har som opstart selvfølgelig også faciliteret en robust forventningsafstemning, så begge parter ved, hvor vi har hinanden.

Vi hjælper med:

Projektledelse fra A-Z

Stærk styring af projekter funderet best practice og solid erfaring

Vi kan varetage ledelsen af alle typer projekter, som er forretningskritiske og har et stort element af forandringsledelse og IT-udvikling. Vi har fagligheden på plads og kan dokumentere erfaringer fra andre lignende projekter med de projekt- og programledere, som vi sender på opgaver hos vores kunder. Alle vores projektledere i Metier har mere end 15 års relevant erfaring, så du vil altid møde en konsulent med værktøjskassen i orden.

Vi leder projekter baseret på best practice-tilgang, og vi har vores certificeringer i orden. Vi har altid godt styr på et projekts business case, ligesom vi altid har gevinstrealisering for øje.

Kvalitetssikring af projekter

Kører I kvalitetsprojekter efter aftalte metoder?

Vi kan bistå med at vurdere kvaliteten og tilstanden af jeres projekter. Det kan vise sig at være en afgørende fordel at opdage eventuelle problemer i projekterne, inden de vokser sig store og ødelægger projektets eksekveringsevne. Vi har stor erfaring med kvalitetstjek og med at få projekter tilbage i god gænge.

Derudover reviewer vi udvalgte projekter og:

 • Sammenfatter, hvorvidt eksisterende projektmodel, skabeloner osv. kommer i anvendelse
 • Undersøger udfordringer for projekt og deltagere
 • Giver anbefalinger til konkrete forbedringstiltag
 • Udvikler og overdrager konkret reviewmetode

Projekter tilbage på sporet

Udnyt gennemprøvede analysemetoder til at komme tilbage på sporet

Desværre ender nogle projekter med at køre af sporet og bliver ikke til det, som var forventningen. Vi har en gennemprøvet metode til at analysere, hvad ’patienten fejler’, og vi påtager os gerne ansvaret for at få projektet tilbage på ret køl.

Agil transformation

Via agil transformation bliver I i stand til at skabe værdi samt styre og udnytte den uforudsigelighed, vi kender så godt. En succesfuld transformation er afhængig af stærk ledelse og inklusion af hele organisationen. Derfor kræver agil transformation, at I tør tænke anderledes, tage chancer og vil involvere jer.

I har måske allerede indført agile principper og praktikker i jeres organisation. Eller I er måske i researchfasen. Uanset jeres modenhed ift. implementering af den agile tankegang i jeres organisation kan vi hjælpe jer i mål.

Vores konsulenter skræddersyer transformationsprocessen, så den passer til jeres situation, modenhed og behov.

Vi tilbyder også:

Organisationsudvikling

Har I svært ved at pinpointe, hvordan jeres organisation skal udvikle sig?

Oplever I, at jeres organisation føles “tungt” og stillestående? Har I behov for sparring ift. at nedbryde interne siloer? Eller vil I gerne teste jeres organisations parathed ift. en kommende transformationsproces? Vi kan hjælpe jer med at udvikle jeres organisation strategisk, taktisk og operationelt.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

 • Den interne kommunikation
 • Strukturændringer
 • Samarbejde og motivation
 • Coaching og mentoring
 • Struktureret forandringsledelse

Interim ledelse: Udnyt eksterne ressourcer til at komme i mål

Har I brug for hjælp til at sikre stærk ledelse i jeres transformation? Eller har I en akut udfordring, som skal afhjælpes?

Få en midlertidig senior-ressource indsat til at sikre gennemførelsen af en afgrænset planlagt opgave eller til at komme igennem en akut opstået situation i en dynamisk forretningsverden.

Der kan være mange årsager til at få indsat en interim leder. F.eks. et strategisk program/projekt, transformation i form af vækst, omstrukturering/turn-around, krisehåndtering, sammenlægninger, opkøb, kritisk produktudvikling eller et akut behov for at få en kritisk rolle bemandet, indtil den rette permanente nøglemedarbejder er kommet på plads.

Vi hjælper jer med at:

 • Få højt kvalificerede seniorkonsulenter med lang praktisk erfaringsgrundlag
 • Få objektive og resultatorienterede specialister uden bindinger til jeres historik, hierarki eller interne relationer
 • Få en værdifuld sparringspartner for både den aktuelle funktion og ledelsen

Sourcing

Sourcing af IT-ydelser (IT-drift og IT-udvikling) kan være en kompleks opgave. Vi har mange års erfaring inden for dette felt, og vi kan give jer professionel sparring gennem hele processen – fra strategi til taktik til eksekvering.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

Procurement

Udbudshjælp på højt niveau

Vi hjælper jer med at etablere den solide udarbejdelse af udbudsmateriale og kravspecifikationer, så I kommer allerbedst fra start.

Bid Management

Optimal styring af udvælgelseskriterierne
Vi kan hjælpe jer med at sikre en professionel styring af jeres udbudsforløb/udbudsproces for IT-drift og/eller IT-udviklingssystemer. Det handler bl.a. om at vurdere jeres virksomheds formåen i forhold til det givne udbud.

Contracting

Det starter med den rigtige leverandør

Det er essentielt at udvælge de rigtige leverandører. Vi hjælper jer med at sikre den optimale sparring i forhandlingen og udvælgelsen af IT-sourcing-leverandør(er).

Outsourcing

Udnyt outsourcing dér, hvor det giver mest værdi for jeres organisation

Outsourcing af IT kan hjælpe både store og små organisationer til bl.a. at nedbringe omkostningerne, stabilisere driften samt sikre højere kvalitet og produktivitet i udviklingen. Vi tilbyder professionel rådgivning i alle faser. Lige fra den strategiske fase til implementeringen af en decideret IT-sourcing-strategi.

Offshore/Nearshore

Når tilgangen skal besluttes: offshore eller nearshore?

Vores erfarne team har den nødvendige forståelse for kulturelle forskelle og ved, hvad der ligger af nødvendig forandringsledelse for at sikre en succesfuld implementering.
Vi kan bistå med implementeringen af jeres nye offshore- eller nearshore-setup. Eller vi kan revitalisere – løfte kvalitet og produktivitet i jeres eksisterende setup.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.